Obecnie prace remontowo-koserwatorskie prowadzone są na zabytkowej kamienicy przy ulicy Mickiewicza 27 oraz Słowackiego 16

Otworzeniu oraz naprawie ulegają detale architektoniczne, gzymsy, podparapetniki oraz wszelkiego rodzaju listwy profilowane wokół okienne.
-Renowacji poddawane są również balustrady balkonów.