Fontanna Lwów CK Zamek

Zakres robót budowlanych obejmował pełne spektrum prac konserwatorskich, restauratorskich i rewaloryzacyjnych kamiennej fontanny wykonanej z piaskowca muszlowego wraz z wymianą instalacji sanitarnej oraz wykonaniem elementów drobnej architektury otoczenia: krawężnika, oświetlenia, a także opaski z żywych roślin wieloletnich wokół fontanny.

Fontanna Lwów CK Zamek
Fontanna Lwów CK Zamek
Zakres robót budowlanych obejmował pełne spektrum prac konserwatorskich, restauratorskich i rewaloryzacyjnych kamiennej fontanny wykonanej z piaskowca muszlowego wraz z wymianą instalacji sanitarnej oraz wykonaniem elementów drobnej architektury otoczenia: krawężnika, oświetlenia, a także opaski z żywych roślin wieloletnich wokół fontanny.

No Accordion Items Found