Kamienica przy ul. Ratajczaka 35 Poznań

Wykonanie renowacji elewacji kamienicy wraz z wymianą 100% tynków oraz odtworzenie gzymsów i opasek okiennych. Odtworzeniu uległo również boniowanie na całej powierzchni elewacji.