Pałac w Będlewie

Pałac zabytkowy – Będlewo (woj. wielkopolskie) – Ośrodek Badawczo-Konferencyjny Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.
Prace konserwatorskie elewacji pałacu z odnowieniem detalu architektonicznego.