PGNiG Poznań

Budynek PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – Region Wielkopolski.
Renowacja, konserwacja elewacji budynku wraz z renowacją, naprawą detali architektonicznych.