Ratajczaka 35

Renowacja elewacji kamienicy w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 35
Zakres prac polegał na odtworzeniu renowacyjnych tynków, boniowań i detalu sztukatorskiego według zachowanych oryginalnych zdjęć archiwalnych z okresu modernizmu.