Renowacja Kamienicy na ul. Matejki 53

Prace remontowo-konserwatorskie w obrębie elewacji frontowej kamienicy w tym tynki i detale architektoniczne.
Odspojone i zerodowane fragmenty detali usunięto mechanicznie, pozostałe oczyszczono z zabrudzeń i zrekonstruowano.