Różana 1/3

Modernizacja / rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu przy ul. Różanej 1/3
Zakres prac:
– renowacja, konserwacja ścian elewacji, wymiana tynku elewacyjnego
– konserwacja detali ozdobnych oraz płaskorzeźby z tufu wulkanicznego
– renowacja podcieni arkadowych, cokołu i filarów z tufu wulkanicznego
– naprawa rys, pęknięć i ubytków w murze
– osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
– częściowa konserwacja, renowacja okien i drzwi oraz wymiana na nowe wg pierwowzoru
– remont schodów zewnętrznych granitowych
– remont krat oraz instalacji odgromowej
– zagospodarowanie terenu
Różana 1/3
Różana 1/3
Modernizacja / rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu przy ul. Różanej 1/3
Zakres prac:
- renowacja, konserwacja ścian elewacji, wymiana tynku elewacyjnego
- konserwacja detali ozdobnych oraz płaskorzeźby z tufu wulkanicznego
- renowacja podcieni arkadowych, cokołu i filarów z tufu wulkanicznego
- naprawa rys, pęknięć i ubytków w murze
- osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
- częściowa konserwacja, renowacja okien i drzwi oraz wymiana na nowe wg pierwowzoru
- remont schodów zewnętrznych granitowych
- remont krat oraz instalacji odgromowej
- zagospodarowanie terenu No Accordion Items Found