Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Plac Kościuszki 4 Leszno

Prace konserwatorsko-remontowe obejmujące uzupełnienie tynków i detali architektonicznych oraz powłoki malarskiej północnej elewacji budynku. Wymieniono i oczyszczono rury spustowe, koryta rynnowe oraz zlikwidowano przecieki.