Zabytkowa kamienica przy ul. Mickiewicza 27/Słowackiego 16 Poznań

Odrestaurowanie elewacji zachodniej kamienicy z detalami architektonicznymi.   Odspojone i zerodowane fragmenty elewacji oraz detali usunięto mechanicznie, pozostałe oczyszczono z zabrudzeń i zrekonstruowano  Wszystkie uszkodzone obróbki blacharskie elewacji zachodniej, zdemontowano i zastąpiono nowymi, wykonanymi z blachy tytanowo-cynkowej. Wymianie poddano obróbki blacharskie gzymsów i pozostałych detali architektonicznych.